Co znamená ozáření z radonu?

Je to dávka radiaktivních prvků radonu, které se zachycují v dýchacím ústrojí a celý život ozařují plicní tkáň. Při ročním pobytu v objektu s koncentrací 400Bq/m3 je ozáření srovnatelné s ozářením, způsobeným 440 rentgenovými snímky plic!