Radon tu vždy byl a bude

Ano byl, ale domy a budovy nebyly zaizolované a tudíž přirozeně radon odvětrávaly. Díky použití moderních materiálů, zateplení plášťů budov a především použití kvalitních oken, dojde k zaizolování celé budovy a radon přicházející z podloží nemá kam unikat a jeho koncentrace rapidně vzrůstá. Život v radonovém prostředí je druhou nejčastější příčinou rakoviny plic!