fbpx

Je horší kouření nebo radon?Příklady dávky ozáření

Bylo pro mě dost neuchopitelné, co vlastně nám změřené hodnoty radonu říkají a co to ve výsledku znamená pro náš organizmus. Pokusil jsem se tedy dát dohromady, krom objasnění pojmů, i ty nejzajimavější „přepočty“ dávek ozáření:

Nechci Vás nudit hned od začátku, tak trochu teorie dávám na konec článku, pro pochopení je vcelku důležitá, ale stejně by ji každý přeskakoval, tak Vám ušetřím rolování 🙂

Přejděme tedy k příkladům ekvivalentní dávky pro člověka:

  • 10µSv – za den z přírodního pozadí – „přirozené“ běžné ozáření
  • 20µSv – je dávka při při absolvování rentgenu hrudníku či plic
  • 0,1µSv – skutečná roční dávka okolí cca 50km od jaderné elektrárny
  • 40µSv – přibližná dávka v Tokyu způsobená JE Fukušima
  • 360µSv – Kouření 20 cigaret denně za 1 rok (210Po, 210Pb)
  • 6900µSv – CT sken hlavy
  • 8800µSv – roční dávka při pohybu v radonovém prostředí 400Bq/m3

Tato tabulka složená z dat SÚJB a SÚRO nám krom běžných typu ozáření, které jsou pro nás přirozené, ukazuje i ty lékařské, které absolvujeme s vidinou uzdravení závažnějšího problému.
Bohužel nám ale také říká, že kdyby jsme v radonovém prostředí okolo 400Bq/m3 setrvávali pouze 4h denně (například v obýváku), stává se z nás v době zjištění ze dne na den velmi silný kuřák!
A co když v tom obýváků nemáme 400, ale třeba 1600Bq/m3 či více ???

Další neblahý efekt pro kuřáky je, že při současném ozáření plic z kouření a radonu se riziko nesčítá, ale násobí.

TEORIE – výklad pojmů

Becquerel (Bq) je jednotka, ve které se vyjadřuje aktivita radioaktivní látky. Aktivitu 1 Bq má látka, ve které dochází k jednomu radioaktivnímu rozpadu za sekundu.


Objemová aktivita vyjadřuje počet radioaktivních přeměn daného radionuklidu za jednotku času v určitém objemu (např. v 1 m3). Objemovou aktivitu 1 Bq/m3 má látka, u které v 1 metru krychlovém dochází k jedné radioaktivní přeměně za sekundu.

Ekvivalentní dávka HT je absorbovaná dávka upravená na radiační účinnost daného typu ionizujícího záření (alfa, beta, gama) pomocí tzv. radiačního váhového faktoru. Její jednotkou je Sievert (Sv), její násobky mSv (tisíciny Sv) a mikroSv (miliontiny Sv).