fbpx

Víte, že … radon a rakovina plic

RADON je radioaktivní plyn a přeměňuje se na další radioaktivní prvky (izotopy polonia, olova a bismutu), které se při vdechování zachycují v dýchacích cestách a ozařují je. 

Ročně na rakovinu plic zemře okolo 5,5 tisíc lidí. Diagnostikováno je u cca 6 tisíc lidí. S úmrtností 92% se jedná o nejzhoubnější diagnózu vůbec!

… na rakovinu plic kvůli radioaktivnímu radonu v domech umírají Češi nejvíce na světě?

…ročně má radon více obětí než je obětí dopravních nehod (cca 900 ročně)

…koncentrace radonu je problém zejména u starých budov, často škol a školek budovaných před rokem 1990?

…život v radonovém prostředí je nejčastější příčinou vzniku rakoviny plic u nekuřáků?

…vzhledem ke svému půdnímu podloží má Česko v porovnání s ostatními státy světa nejvyšší koncentrace radonu v budovách? (okolo 118 Bq/m3)

zateplení budov a izolace oken problémy s radonem zhoršují?

…dle výsledků celosvětové studie – zvýšení koncentrace radonu o 100 Bq/m3 zvyšuje riziko rakoviny plic o 16%!

…roční pobyt v objektu s koncetrací 400Bq/m3 je ozáření srovnatelné s ozářením způsobeným 440 rentgenovými snímky plic

V domech a bytech, kde je riziko potenciálně škodlivých dávek radonu, bydlí podle odhadu expertů, kteří se zabývají protiradonovou ochranou, minimálně čtvrt miliónu lidí.

Více o ekvivalentech ozáření najdete v dalším příspěvku „příklady dávky ozáření“